maandag 3 oktober 2011

De toekomst van Flash op het web

Ik heb een persoonlijke haat-liefde verhouding met Flash. De browserplugin van Adobe is reeds van oudsher een getrouwe op het internet, maar sinds de opkomst van mobiele platformen en de nieuwe HTML5 standaard wordt die positie mogelijk een beetje aan het wankelen gebracht.

Wat is Flash?

In oude tijden had je als webontwikkelaar niet bijster veel mogelijkheden om een applicatie met rijke media te maken. Video of audio waren uit den boze, wegens veel te zwaar voor de analoge modem en zelfs met de opkomst van breedband waren nog niet direct de grote snelheden en volumes beschikbaar. Flash was dus ideaal om muziek en (doorgaans vector-)animaties in een website te integreren, zodat je t.o.v. de concurrentie een website had die eruit sprong. Als je geen volledige website in Flash had, dan was een "fancy" intro, een dynamische menu met geluidseffecten of een effect-geladen logo wel een goede tweede keuze.

Na groot gemaakt te zijn door Macromedia in de jaren 90 kwam Flash onder de hoede van Adobe, die al een vaste voet hadden in de wereld van multimedia, na de opkoop van Macromedia in 2005. Flash is tot op de dag van vandaag, volgens de laatste statistieken, een heel populair en sterk geïntegreerde plugin op ruwweg meer dan 95% van alle computers.

In de praktijk moet je maar eens met een nagelnieuwe "propere" computer surfen naar een willekeurige website en al snel krijg je de vraag naar je hoofd geslingerd om Adobe Flash Player te installeren, als deze al niet door de fabrikant voorgeïnstalleerd werd. Veel media-websites gebruiken Flash dagelijks voor geanimeerde reclame-banners of als volwaardige videospeler die een centrale rol toebedeeld krijgt in het aanleveren van hun media-content. Overigens zijn er nog andere niet te ontziene toepassingen waarvoor Flash als basis gebruikt wordt, zoals Adobe Flex, voor het maken van rijke desktop-achtige internetapplicaties. Maar er zijn kapers op de kust...

Trends

Ondanks de verregaande integratie van de Flash plugin zijn er een aantal platformen die de laatste jaren weigeren de Flash plugin te ondersteunen. In een vorige blogpost "Speel geen verstoppertje op het internet" maakte ik al melding van de toenemende trends van smartphones en het mobiele dataverkeer. Aangezien Flash geen open standaard is, maar eigendom van Adobe, zijn enkele fabrikanten niet geneigd Adobe Flash te ondersteunen op hun mobiele toestellen. Zo is het al even bekend dat o.a. Apple iPod Touch, iPhone en iPad totaal geen ondersteuning hebben voor Flash en laat dat nu (voorlopig) net het meest populaire internet-capabele mobiele platform zijn. Ook een andere grote klepper, genaamd Microsoft, zal bij de volgende versie van Windows in zijn vernieuwde grafische gebruikersomgeving geen ondersteuning voor Flash bieden.
Naast de beperkte of ontbrekende ondersteuning op sommige platformen is er ook nog de kwestie van datasnelheid en -verkeer. Met een mobiel toestel over 3G, en in de praktijk blijkt die snelheid meer dan eens tegen te vallen, duurt het doorgaans wel even voor je een website ingeladen hebt. Zonder alle Flash websites over dezelfde lijn te trekken, valt het dikwijls nogal tegen om zo'n website "binnen te trekken" over een lijn met beperkte downloadsnelheid. Ervaren Flash ontwikkelaars kennen de knepen van het vak om dit aan te pakken, met uitgesteld of asynchroon inladen én optimalisatie van inhoud, maar spijtig genoeg zijn er in de praktijk (te) veel slechte voorbeelden te vinden.

Toekomst?

Vermits de trends duidelijk uitwijzen dat mobiel verkeer steeds meer toeneemt, is het dan ook zonde dat in veel gevallen een Flash website voor een bepaald publiek gewoonweg niet te bereiken is. Persoonlijk merk ik ook dat één bepaalde sector nogal wild is/was van Flash websites en laat dat nu net de sector zijn waar je zeker al eens mobiel naar op zoek gaat: de horeca. Dit laatste kan ik niet bevestigen met een statistiek of marktonderzoek, maar het is een persoonlijke ergernis te moeten vaststellen dat vele hoteluitbaters of restauranthouders maar al te graag hun toevlucht namen tot een trendy Flash website met alle gevolgen vandien in de hedendaagse internetcultuur.

Stel, je bent op weg naar een hotel of restaurant, maar wegens file zal je te laat voor de check-in of bij je gereserveerde tafel zijn. Of, je dient het adres nog even in te tikken op de GPS, maar je hebt de coördinaten niet meteen bij de hand. Of, je bent niet bekend met de omgeving en je wenst een goed hotel of restaurant in de buurt te vinden. In ieder geval redenen genoeg om even snel je mobiel toestel boven te halen en een adres of telefoonnummer op te zoeken, maar dat kan op dat moment dik tegenvallen als je een volledige Flash website moet inladen, als je toestel de ondersteuning biedt, en als je die website al vlotjes vindt, wegens de beperkte mogelijkheden tot indexatie van gegevens binnen de website door zoekrobots als Google of Bing.

Afschaffen die handel?

Hoewel de reacties onder ontwikkelaars heel verdeeld zijn, lijkt het mij een brug te ver om Flash toch zomaar te schrappen of opzij te zetten. Er is immers nog steeds een grote ondersteuning en bij bepaalde behoeften dekt Flash perfect de lading. Er zijn alternatieven die het potentieel hebben om het Flash op termijn heel lastig te maken, zoals HTML5, dat als nieuwste - maar nog onafgewerkte - standaard voor opmaak van websites enorm krachtige eigenschappen heeft, maar daarover later meer. Voor bedrijven die een potentieel doelpubliek van mobiele gebruikers hebben lijkt het verstandiger niet meer de betrouwen op Flash, aangezien ze zo kans lopen klanten te mislopen. Voor andere dynamische toepassingen, zeker in een gecontroleerde omgeving met manipuleerbare infrastructuur, is het platform zeker nog een goede optie.

zondag 18 september 2011

Ervaringen met een Twitter wall

Afgelopen week hebben we met Web Industry een Twitter wall opgezet op het evenement van een klant. Het evenement was toegespitst op mensen uit de IT wereld, dus het was een ideale oplossing om interactie met de mensen aan te gaan.

Om wat meer duiding te geven over het hoe en waarom moeten eerst een aantal zaken uitgelegd worden. Het is immers niet mijn bedoeling een leespubliek zonder of met beperkte Twitter ervaringen uit te sluiten.

Wat is Twitter?


Twitter (www.twitter.com) is een gratis te gebruiken sociale internetdienst waarmee je korte berichten van maximaal 140 karakters kan publiceren. Je doet dat onder een eigen naam of avatar en je kan naar wens ander "Twitteraars" volgen die je interessant vindt. Mensen die jou of hetgeen je "twittert" interessant vinden, kunnen jou volgen. Waarvoor wordt het gebruikt? Dat kan heel erg variëren: bedrijven sturen berichten de wereld in over hun bezigheden, ontwikkelingen of nieuwe producten; andere mensen gebruiken het om hun mening over de wereld te spuien, hetzij formeel, hetzij informeel. Bovendien kan je personen aanspreken door hun naam te vermelden en dat kan je publiek of privé.

Omdat het tussen al die "tweets" (= Twitter berichten) niet evident is om een lijn te trekken, worden soms hashtags aan de tweets toegevoegd. Tegenwoordig duiken ze steeds meer en meer op, die hashtags. Je ziet ze o.a. bij de aankondiging van sommige televisieprogramma's, die woorden met een hekje of kardinaalsteken (#) ervoor. Zo'n hashtag dient om je Twitter bericht te koppelen aan een bepaald onderwerp, zodat het makkelijker is voor andere mensen alle Twitter berichten over een bepaald thema op te zoeken. Een vaak gebruikte hashtag omtrent een vraag waarop je het antwoord niet weet is #durftevragen. Klik maar eens op de link om alle conversatie omtrent die topic te zien.

Wat is een Twitter wall?


Wel, zo'n Twitter wall speelt ook in op het gebruik van één specifieke hashtag, die gekoppeld wordt aan een evenement. Alle berichten met die hashtag worden gepubliceerd op een projectie waardoor het aanwezige publiek de conversatie op Twitter kan volgen.

Het enorme voordeel dat je als firma uit een Twitter wall haalt, is de trend die wordt gecreëerd op Twitter. Alle mensen die meedoen in de conversatie omtrent het evenement zorgen ervoor dat deze berichten ook gelezen worden door hun volgers. Gesteld dat een actieve Twitteraar (of "Tweep") minstens een vijftigtal volgers heeft, wat niet eens zo uitzonderlijk is voor iemand die regelmatig Twitter gebruikt, dan krijg je bij vijftig verschillende personen in de conversatie meteen een doelpubliek van 2.500 personen (afgezien van enkele gemeenschappelijke volgers onder de Twitteraars). Daarbij dien je uiteraard het publiek op te tellen dat aanwezig is op het evenement zelf en je begrijpt dat dit een krachtig medium is om "buzz" te creëren rond een evenement, tot buiten de evenementlocatie toe.


Setup van Twitter wall op evenement

Bovendien is de interactiviteit van dergelijk platform een groot voordeel. De personen die berichten sturen, laten hun Twitter identiteit achter, dus je weet met wie je te maken hebt. Standhouders op een beurs kunnen tevens de conversatie aangaan met deze personen en een organisator kan berichten doorsturen over infosessies of belangrijke gebeurtenissen. De Twitteraars kunnen dan weer rechtstreeks dialoog aangaan met de organisatie, gesteld dat deze zelf ook meedoet aan de conversatie, wat mijn inziens een must is.

Bij Web Industry hebben we onze eigen Twitter wall, waarbij we alle logica zelf ontwikkeld hebben, want dat is nu eenmaal waar we ons mee bezighouden: applicaties op maat. Dat maakt het voor ons ook makkelijker in te spelen op de noden bij het gebruik ervan, zelfs tijdens het evenement, maar daarover later meer. Aangezien het al bij al een vrij nieuw fenomeen is, kunnen we uit dergelijke evenementen steeds leren, want uiteindelijk gaat het om een sociaal gebeuren en daarbij is het aan andere mensen om de Twitter wall tot een succes te maken, al kan je daar zelf ook vrij veel aan doen:

  • Zorg ervoor dat de hashtag onder je doelpubliek voldoende gekend is. Bij voorkeur start je voor het evenement reeds de conversatie en communiceer je in overvloed de hashtag. Start de voorbereiding tijdig en laat personen inschrijven via je bedrijfswebsite met hun Twitter account ("sign in with Twitter"). Na inschrijven vraag je de ingeschrevene geautomatiseerd een Twitter bericht te mogen publiceren in hun naam met vermelding van hun intentie om aanwezig te zijn op het evenement, mét vermelding van de hashtag. Vermeld de hashtag ook op de toegangstickets, publiciteit of affiches. Zet tevens een Twitter feed op de inschrijvingspagina en de bedrijfswebsite die alle Twitter berichten toont met de desbetreffende hashtag. De Twitter conversatie moet reeds vóór het evenement opgestart worden.
  • Een Twitter wall moet duidelijk zichtbaar zijn. Op het vernoemde evenement werd een Twitter wall van maar liefst 60 m² (!) gebruikt, een oppervlakte van 20 meter breed en 3 meter hoog, die voldoende hoog gepositioneerd werd zodat de projectie over de gehele zaal zichtbaar was. Deze projectie werd niet enkel voorbehouden voor Twitter berichten, maar diende tevens om sponsors en algemene informatie te projecteren. Bij die afwisselende inhoud kan je wel, d.m.v. een Twitter "ticker" of banner onderaan de projectie, de conversatie gaande houden. Feit is dat, bij een full-screen projectie van de Twitter wall, de conversatie meer gestimuleerd blijkt te worden, dus hoe meer zichtbaarheid, hoe beter!
  • Modereer de Twitter berichten vooraleer ze gepubliceerd worden. We zorgen er steeds voor dat alle berichten live gemodeerd worden, om gênante situaties te vermijden. De Twitter wall van Web Industry bevat een uitgebreide filter-module die bepaalt wat al dan niet passief of actief wordt gefilterd. De Twitter wall is immers publiek toegankelijk via de hashtag, zelfs van buitenaf het evenement, dus het is van essentieel belang mogelijke interventies van concurrentie of malafide berichtgevers te onderscheppen. Een voorafgaande briefing tussen organisator en moderator(s) over wat wel en niet kan is een noodzaak.
  • Ga actief de conversatie als organisator aan. Je kan passief toekijken op de Twitter conversatie, maar je dient ook de deelnemende Twitteraars aan te moedigen berichten te sturen. Er is immers niets zo frustrerend als een gestelde vraag die onbeantwoord blijft. Dan smoor je de conversatie vanzelf in de kiem, dus je dient de conversatie gaande te houden. Moedig ook medewerkers en standhouders op het evenement aan deel te nemen in de conversatie.
  • Zoek actief naar berichten over het evenement en publiceer ze op de Twitter wall. Niet iedereen is op de hoogte van de hashtag, of gebruikt misschien een variant van de hashtag die niet volledig overeenstemt met de gecommuniceerde hashtag, dus dien je als moderator ook op zoek te gaan naar die berichten. Je kan ze retweeten (opnieuw publiceren in eigen naam met vermelding van de auteur), met de juiste hashtag, waardoor de auteur zelf op de hoogte gesteld wordt van de goede hashtag en in de conversatie betrokken wordt.
  • Creëer conversatie over sociale platformen heen. Naast Twitter heb je ook een heel actief publiek op platformen als Facebook, Foursquare en Gowalla. Afhankelijk van het land en doelpubliek kan dat publiek zich ook elders op online platformen ophouden. Je kan ook op die platformen speuren naar gebruikers die berichten over je evenement en ze naar de Twitter conversatie en hashtag van het evenement toetrekken. Zo publiceerden we regelmatig berichten van personen die een "check-in" op het evenement met Foursquare deden om ze erbij te betrekken, maar ook daarover later meer.   

Indien je graag meer informatie of feedback wenst omtrent deze topic of onze Twitter wall, kan je me altijd bereiken via de contactpagina van Web Industry, of via het nummer +32 (0)9 336 22 33.

zondag 11 september 2011

Speel geen verstoppertje op het internet!

Als zaakvoerder van een internetbedrijf krijg ik regelmatig de vraag of het een reële meetbare toegevoegde waarde creëert om als bedrijf aanwezig te zijn op het internet door middel van een ordinaire website, zelfs als kleine firma. Het evidente antwoord is uiteraard dat vandaag het internet is wat gisteren de Gouden Gids was, maar dan met meer toegevoegde waarde. Velen durven echter vergeten dat aanwezig zijn op het internet veel meer dan gewoon een website inhoudt.

Sowieso is het een vereiste om de "vindbaarheid" van een bedrijf via één van de vele zoekrobots op te krikken, met voorop op dit moment Google, en SEO (Search Engine Optimization) is daarbij onontbeerlijk. Een internetbedrijf dat het voor minder doet, is alvast geen geschikte partij.

Aangezien een hedendaags internetbedrijf ook meer en meer de rol van online marketing strategist op zich dient te nemen, vooral voor KMO's, is het cruciaal op de hoogte te zijn en blijven van alle nieuwe trends. Aangemoedigd door het grote succes van Facebook en Twitter proberen vele jonge internetgoeroe's nieuwe platformen te lanceren en het kan nooit kwaad die trends van nabij te volgen. Mijn respect voor marketing specialisten groeit met de dag als ik zie hoe snel nieuwe kanalen ontstaan om dan soms even snel terug te verdwijnen. Het internet evolueert constant en wil men scoren op het internet, dan moeten de juiste en strategische keuzes gemaakt worden.

Het belang van de sociale platformen wordt echter nog te veel onderschat. Enkele van de bekendste platformen, zoals Facebook en Twitter, maken voltijds deel uit van de hedendaagse internet-cultuur en bij grote bedrijven maken ze integraal deel uit van de marketingstrategie en het communicatiebeleid. Elk platform heeft zijn specifieke kenmerken, sterktes en zwaktes, en het is belangrijk die zo goed mogelijk uit te buiten, zonder evenwel het belang van de eigen website uit het oog te verliezen.

Zo zijn zowel Twitter als Facebook uitermate geschikt voor virale epidemies, waarbij respectievelijk "retweets" en "like's" vereisten zijn om een bepaald doel te bereiken. Goed uitgekiende acties kunnen zorgen voor een exponentiële toename van het bezoekersaantal op de eigen website. Evenwel mag men niet vergeten dat die website als bron van informatie zeker niet "uitgedroogd" mag zijn, anders sla je de bal natuurlijk volledig mis en geraakt de cirkel nooit rond.

Tevens is het belangrijk om te weten dat mobiel dataverkeer, door de dalende tarieven en toenemende complexiteit van smartphones, steeds meer deel gaat uitmaken van de totale trafiek op het internet. Daarbij worden net platformen als Twitter en Facebook vaker gebruikt, omdat deze, via enerzijds "native apps" en anderzijds mobiel websites, geoptimaliseerd zijn voor mobiele toestellen, dus een ideale en snelle toegangsportaal voor mobiele gebruikers zijn. Studies van Google wijzen uit dat maar liefst 95% (!) van de smartphone gebruikers reeds gezocht hebben naar lokale informatie. We mogen van geluk spreken dat Google op dat vlak vrij goed werk levert met bv. Google Maps, want bijster veel geoptimaliseerde mobiele lokale informatie zouden we anders niet vinden of we moeten er iets te lang op wachten.

Conclusie

Als bedrijf dien je vandaag niet enkel te focussen op de eigen website, maar dien je ook rekening te houden met de totale aanwezigheid op het internet. Daarbij zijn sociale platformen als Twitter en Facebook een vereiste. Als het even kan, focus dan ook op de mobiele optimalisatie van de eigen website, zodat alle mobiele gebruikers op een snelle en eenvoudige manier ook de web naar jouw bedrijfsinformatie vinden.

zaterdag 3 september 2011

Aangename kennismaking

Het zou er eens van komen. Sinds jaar en dag actief op het wereldwijde web, maar van de wereld van het bloggen heb ik me altijd mooi onthouden... tot vandaag dan. Het is een mens immers geraden wat interessants te vertellen te hebben als je een blog start, zoniet is het maar een triestig gegeven. Zodus doen we een ernstige poging er wat van te maken en wat beter dan een treffelijke introductie over wie ik ben en waar ik voor sta of tenminste wil voor staan, in de hoop dat iemand er iets nuttigs aan overhoudt.

Ik maak mezelf graag wijs dat ik heel wat wateren op het web doorvaren heb. Sinds 1995 heeft de internet-microbe me gebeten en ik heb het aan mijn vader zijn fascinatie voor de computer te danken dat ik op dit medium terecht ben gekomen. Tot grote ergernis van de vader des huizes die zijn telefoonrekening meermaals in het rood zag gaan door de - al dan niet stiekeme - ontdekkingstocht van zijn jongste zoon op het web via de krakende analoge modem. Wat was internet traaaaaaaag, maar o-zo boeiend! In de Netscape Navigator browser kwamen met behulp van het programma Notepad de eerste websites tot leven en die hobby bleek geen ééndagsvlieg.Het was dan ook een logische keuze bij het voltooien van het secundair onderwijs in 1999, dat in die richting verder gegaan zou worden. Of niet? Voor velen lijkt het internet van vandaag een evidentie, maar in 1999 was het nog niet Google die hoogtij vierde. Toen had je klinkende namen als Hotbot en Altavista die de klok sloegen. Het zal dan ook niet verbazen dat internet of webtechnologie nog niet als dusdanig hoog aangeschreven stond in de beschikbare opleidingen. Menig infobrochure en infodag passeerden de revue tot een splinternieuwe opleiding, op dat moment bezig aan zijn eerste jaargang, opdook: Multimedia en Communicatie Technologie. Goddank de West-Vlaamse ondernemingszin en de docenten-pioneers van de Provinciale Industriële Hogeschool die deze studierichting uit de grond stampten, want zij verzorgden een hogere opleiding met als één van de grote pijlers "webtechnologie".

Drie jaren en heel wat vergaarde kennis later mocht ik mezelf rekenen tot de tweede generatie MCT'ers, vergezeld van een grote onderscheiding en de prijs voor beste eindwerk webtechnologie. Dergelijke gebeurtenis is voor mezelf een hoogtepunt, maar tevens het beste bewijs dat ieder individu zijn eigen passie en dromen moet volgen, ongeacht waar die hem of haar leiden. Dergelijke passie is geen garantie, maar wel een handig hulpmiddel en ruggesteun om te bereiken wat men wil.

Na zeven professionele jaren in loondienst als webontwikkelaar en project manager bij een internetbedrijf gewerkt te hebben, was het tijd voor een stap in het onbekende. Nu ja, dat internet was wel een ouwe getrouwe, maar het zelfstandige ras, dat was nieuw.

Inmiddels zijn we anderhalf jaar verder en de firma Web Industry heeft een aantal watertjes doorzwommen. Het zal wel nog even duren vooraleer Web Industry het nodige palmares opbouwt, maar gevoed met eenzelfde passie is het wat mij betreft in ieder geval voorzien van voldoende stuwkracht.

Wat mag u van mij in de toekomst verwachten? Het zal een half mirakel wezen met regelmaat iets te plaatsen op de blog, maar de goede voornemens zijn er alvast. De focus zal liggen op mijn persoonlijke ervaringen met het starten en uitbouwen van een onderneming, de trends op het internet met af en toe een terugblik op de evolutie en bij gebrek aan inspiratie of suggesties is een zijsprongetje zeker niet uitgesloten!